Hva skjer?
Oppdateres med aktiviteter igjennom MC sesongen.
 
For dere som vil være med å støtte oss. Konto nr. 3290.57.03268
 FASTE PROGRAM
MC Kafe - Torsdager
Sommersesong fra Kl. 18.00  -  Gjelder perioden 1/5 - 30/9
Vintersesong     fra Kl. 19.00  -  Gjedler perioden 1/10 - 30/4
Satelitten
Mandag etter palmesøndag blir årets første MC-KAFE i Holy Riders Satelitten på Eigerøy.
Gjør klar mc'n og kom. Kl.19.00
Samling i HR Sydvest, «satellitt» Egersund. Sted: Eigerøy Arbeidskirke.

Medlemsmøter på klubben
Kun for medlemmer av Holy Riders MC
Styret er blitt enige om at medlemsmøtene blir som følger

Mandag  24. Juni