Hva skjer?
Oppdateres med aktiviteter igjennom MC sesongen.
 
For dere som vil være med å støtte oss. Konto nr. 3290.57.03268
 
 
GRØTFEST
Torsdag
3 Desember 
Kl. 19.00
 
 
FASTE PROGRAM
MC Kafe - Torsdager
Sommersesong fra Kl. 18.00  -  Gjelder perioden 1/5 - 30/9
Vintersesong     fra Kl. 19.00  -  Gjedler perioden 1/10 - 30/4