Hva skjer?
Oppdateres med aktiviteter igjennom MC sesongen.
 
For dere som vil være med å støtte oss. Konto nr. 3290.57.03268
Mandag 25 Mars
Møtet hos Evangeliesenterets kontaktsenter i No. 13,
Erling Skjalgssonsgt. nr. 13
Vi står for det meste av møtet.
Vitnesbyrd av medlemmer, orientering om
Holy Rider og tale/andakt av Frode. 
Mat serveres 18.30 og møtet begynner 19.00.
Kontakt person for Holy Riders,
Magnus Skartveit 412 07 873
 
1 mai- vårmønstring,
vi stiller med dynobenk på samlingspunkt, Klepp
 
4. mai- motorsykkelens dag på custom garasjen.
Vi stiller med dynobenk
 
 
 
FASTE PROGRAM
MC Kafe - Torsdager
 
Sommersesong fra Kl. 18.00  -  Gjelder perioden 1/5 - 30/9
Vintersesong     fra Kl. 19.00  -  Gjedler perioden 1/10 - 30/4
Satelitten
Pause frem til våren, dato kommer senere:
Samling i HR Sydvest, «satellitt» Egersund. Sted: Eigerøy Arbeidskirke.

2. mandag i måneden - kl.19.30: Rype kveld (Kun for damene).
Sted: hos Anny Øvrebø, Sola. Tlf 90932240. Kveldsmat. Går gjennom boken: "Mine Bibelske søstre."
 
Rypetur, klikk på linken  rypetur.pdf
 

Medlemsmøter på klubben
Kun for medlemmer av Holy Riders MC

Styret er blitt enige om at medlemsmøtene blir som følger

Tirsdag   29. Januar
Mandag  25. Februar
Tirsdag   26. Mars
Mandag  29. April
Tirsdag   28. Mai
Mandag  24. Juni